Auto gaz


LPG (ang. liquefied petroleum gas) to mieszanina propanu-butanu
nazywana też autogazem (chyba najpopularniejszy termin w Polsce).
Wytwarzany jest najczęściej w procesach krakingu katalitycznego oraz
pirolizy olefinowej. Autogaz jest uznany w Unii Europejskiej za
paliwo ekologiczne. Stosunek propanu do butanu w LPG jest zależny
od pory roku, ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej
prężności. Tak naprawdę Norma Europejska przewiduje cztery
rodzaje mieszaniny, a wybór odpowiedniej uwarunkowany jest
wyłącznie strefą klimatyczną. W Polsce, zgodnie z tą normą, tylko na
okres zimowy (czyli od 1 listopada do 31 marca), przewidziano
mieszankę A o wyższej zawartości propanu.

 

Montujemy i serwisujemy następujące instalacje gazowe:

Stag 200 , Stag 300 , Stag 4 , KME Diego , KME Next , Omegas , Landirenzo , Smart Lovato , Fast-com , OMVL , ESGI , VERSUS , SIROCCO , ZAVOLI , Emma-Gas , Protector , ZENIT , SIGAS , IGS , AG Czech , Mini SEC , SEC-EKO .

analiza-spalin